POUCZENIE KONSUMNETA

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej „Ustawą”, Odbiorca będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Odbiorca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać na adres:ul. Żeromskiego 11, 95-063 Rogów
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy (znajdującego się na stronie internetowej www.phu-mimax.pl), ale nie jest to obowiązkowe. 

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkt powinien pozostać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu w stanie nie posiadającym śladów użytkowania. Produkt należy odesłać odpowiednio zabezpieczony, aby nie został uszkodzony podczas transportu. W innym wypadku istnieje możliwość odmówienia przyjęcia zwracanego towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 

 

WZÓR formularza:

WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:

PHU MiMax Magda Kabza

ul. Żeromskiego 11, 95-063 Rogów

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży ......
nr.... z dnia .......

Data zawarcia umowy: - -
Imię i Nazwisko Konsumenta (-ów):
PESEL:
Adres Konsumenta (-ów):
Miejscowość:
Ulica
nr budynku nr lokalu kod pocztowy -
Poczta

 

Zespół MiMax

 

 

PHU MiMax MAGDA KABZA


ul. Żeromskiego 11/2

95-063 Rogów

 
biuro@phu-mimax.pl

+48 534 873 183

 

Godziny pracy


pon-pt: 8:00 - 16:00