OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

1. Istnieje kategoryczny zakaz wchodzenia oraz poruszania się po placu podczas nieobecności pracownika firmy.

2. Kategorycznie zakazuje się również, podchodzenia oraz zbliżania się do pracujących maszyn.

3. Poruszanie oraz wejście na plac możliwy jest jedynie w odzieży ochronnej (buty robocze, spodnie robocze oraz kamizelka odblaskowa) oraz jedynie w obecności jednego z pracowników firmy.

4. Wjazd samochodu lub jakiegokolwiek pojazdu na plac jest możliwy jedynie za zgodą jednego z pracowników firmy.

5. Wejście na plac pod nieobecność pracowników firmy może zostać potraktowane jako próbę kradzieży i może zostać zgłoszone do odpowiednich organów.

6. Plac oraz biuro są monitorowane całodobowo.

7. Osoba wchodząca na plac wyraża zgodę na nagrywanie audio, video oraz oświadcza, że zapoznała się i akceptuje  Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Ogólne Warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

8. Klient dokonujący zakupu opału z odbiorem własnym oświadcza, że nie zgłasza uwag dotyczących granulacji, wagi oraz wyglądu surowca.

9. Podczas załadunku jakiegokolwiek opału na jakikolwiek środek lokomocji obecni mogą być jedynie pracownicy firmy. 

10. Klient odbierający samodzielnie opał, który chce zweryfikować wagę- musi poczekać na zgodę oraz asystę jednego z pracowników firmy.

11. Osobie, która świadomie złamała przepisy oraz warunki powyższego regulaminu nie podlega odpowiedzialności oraz ubezpieczeniu firmy PHU MiMax i może zostać zgłoszona do odpowiednich organów.

 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

Zespół MiMax

 

 

PHU MiMax MAGDA KABZA


ul. Żeromskiego 11/2

95-063 Rogów

 
biuro@phu-mimax.pl

+48 534 873 183

 

Godziny pracy


pon-pt: 8:00 - 16:00