ORZECH


Orzech w Klasie 28/29
Granulacja 40-80
Zawartość wilgoci całkowitej
6,50
%(m/m)
Zawartość siarki całkowitej
0,16
%(m/m)
Zawartość popiołu
2,70
%(m/m)
Zawartość części lotnych
38,87
%(m/m)
Liczba RI
13
 
Wartość Opałowa
28,502
MJ/kg

 

 
Zawartość wilgoci całkowitej
9,98
%(m/m)
Zawartość siarki całkowitej
0,20
%(m/m)
Zawartość popiołu
4,68
%(m/m)
Zawartość części lotnych
35,35
%(m/m)
Liczba RI
0
 
Wartość Opałowa
25,721
MJ/kg

 

Zawartość wilgoci całkowitej
10,90
%(m/m)
Zawartość siarki całkowitej
0,16
%(m/m)
Zawartość popiołu
4,90
%(m/m)
Zawartość części lotnych
34,80
%(m/m)
Liczba RI
0
 
Wartość Opałowa
25,734
MJ/kg
Zawartość wilgoci całkowitej
10,00
%(m/m)
Zawartość siarki całkowitej
0,18
%(m/m)
Zawartość popiołu
5,63
%(m/m)
Zawartość części lotnych
33,81
%(m/m)
Liczba RI
0
 
Wartość Opałowa
25,622
MJ/kg
Zawartość wilgoci całkowitej
11,50
%(m/m)
Zawartość siarki całkowitej
0,185
%(m/m)
Zawartość popiołu
8,80
%(m/m)
Zawartość części lotnych
31,65
%(m/m)
Liczba RI
0
 
Wartość Opałowa
24,089
MJ/kg


 

Statystyki zbiorcze na stronę