OGÓLNE WARUNKI OBSŁUGI PHU MiMax :

1. Wszelkie reklamacje oraz zażalenia zgłaszane powinny być w formie pisemnej na maila biuro@phu-mimax.pl lub na adres Biura PHU Mimax przy ul. Żeromskiego 11, 95-063 Rogów.

2. Reklamacje składane po 14 dniach od daty sprzedaży pozostawiane będą bez rozpatrywania.

3. Brak odpowiedzi ze strony firmy PHU MiMax na pisemną reklamację w ciągu 14 dni, oznacza zaakceptowanie warunków rozwiązania reklamacji zaproponowanych przez klienta.

4. Klienci samodzielnie odbierający opał ze składu firmy PHU Mimax oświadczają, że zaznajomili się oraz zaakceptowali wygląd, wagę oraz strukturę i granulację odbieranego towaru. W związku z powyższym reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane- brak zastosowania pkt. 2 oraz 3 Ogólnych Warunków Reklamacji

5. Każdy klient ma prawo to wyrywkowego i kontrolnego zważenia dostarczanego towaru w porozumieniu z kierowcą firmy PHU MiMax. 

6. Klient, któremu dostarczany jest opał środkami lokomocyjnymi należącymi do firmy PHU MiMax, odbierając towar oświadcza, że zaznajomił się ze stanem faktycznym towaru (wagą, wyglądem oraz strukturą i granulacją). W związku z powyższym po dostarczeniu i podpisaniu dokumentów przez klienta reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane- brak zastosowania pkt. 2 oraz 3  Ogólnych Warunków Reklamacji.

7. Firma PHU MiMax oświadcza, że brykiet torfowy pakowany jest w BIG BAGI przez producenta i jest towarem nieprzesiewanym w związku z czym, może zawierać w sobie ok. 30% podziarna. Informacja taka przekazywana jest każdemu interesantowi oraz zapisana jest w Ogólnych Warunkach Sprzedaży firmy PHU MiMax. W związku powyższym reklamacje z tego tytułu również nie będą rozpatrywane.

7. Firma PHU MiMax oświadcza również, że węgiel Gruby tj. Orzech I, Kostka I, Kostka II oraz Orzech II są towarami przesiewanymi i przebieranymi przez pracowników, dlatego też czas oczekiwania na odbiór osobisty w przypadku powyższych sortymentów może być wydłużony.

8. Firma PHU MiMax oświadcza także, iż oferowane produkty przyporządkowane do kodu CN 2701 (tj. węgiel kamienny) przywożony oraz sprzedawany jest luzem. Nie posiadamy na stanie węgla konfekcjonowanego, tylko samodzielnie zamówiony wcześniej opał, workujemy. Usługa workowania kosztuje 300 zł/ t węgla. Z uwagi na powyższe firma PHU MiMax nie sprzedaje workowanego węgla 'od ręki'. Każde zamówienie usługi workowania powinno być zgłoszone przez klienta przynajmniej 1 dzień wcześniej.

9. Ceny podane w ogłoszeniach internetowych, na stronie www.phu-mimax.pl oraz w cennikach w biurze i na placu dotyczą jedynie samego węgla, dodatkowe usługi np. transport lub workowanie, są dodatkowo płatne.

10. Firma PHU MiMax oświadcza, że świadczy płatne usługi dowozu opału do klienta w obrębie maksymalnym 30 km liczonych od punktu wydania (tj. Plac) wg aplikacji Google Maps biorąc pod uwagę najdłuższą proponowaną trasę. Dalsze dowozy muszą być indywidualnie ustalone i wycenione. 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy

 

Zespół MiMax

 

Statystyki zbiorcze na stronę