Zawartość wilgoci całkowitej
14,20
%(m/m)
Zawartość siarki całkowitej
0,20
%(m/m)
Zawartość popiołu
8,58
%(m/m)
Zawartość części lotnych
33,80
%(m/m)
Wartość Opałowa
24,256
MJ/kg

Statystyki zbiorcze na stronę